Chuyện ngày xưa

By

            Cuối mùa mưa năm 1996 tôi cùng nhà văn Ma Văn Kháng đi công tác Xiêng Khỏang nước Lào. Đêm nghỉ lại trong nhà khách của  Tỉnh ủy tôi gặp được ông Hoành bộ đội đã về hưu sang nước bạn cùng  một đơn vị của Quân khu 4  đi tìm hài cốt đồng đội ở vùng Cánh Đồng Chum...

More...