Nguyễn Du tạp biên (Phần cuối)

By

      


Phòng khách của Đề lĩnh Châu. Gia nhân chưa kịp hầu thuốc nước thì từ gian bên Tả thị lang Nguyễn Khản bước ra tay cầm quyển sách phong thái ung dung.Nguyễn Khản đặt sách lên án thư cất tiếng :


More...

Nguyễn Du tạp biên (phần X)

By

     
      Trung tuần tháng hai thầy lang Lê Hữu Trác hiệu Lãn Ông được triệu từ Hương Sơn ra Thăng Long xem mạch bốc thuốc cho Chúa Trịnh Cán. Chúa ốm đã lâu ngày chính sự bỏ bê phố phường Thăng Long quạnh hưu và u ám như trong phủ đệ.

More...

Nguyễn Du tạp biên (phần IX)

By

     
      Trên vuông đất của mình cùng với các thí sinh chiêu Bảy tự cắm lều kê chõng. Mấy trăm lều xúm xít trên bãi đất nhất loạt giống nhau cao ba thước rộng bốn thước   cửa cắm một thẻ tre ba thước đề họ tên thí sinh...

More...

Nguyễn Du tạp biên (phần VIII)

By

    
     
  Cũng đêm ấy có lẽ do khí uất dồn tụ mà Tĩnh vương Trịnh Sâm lại phát bệnh phải nằm trong thâm cung rèm che trướng phủ chỉ có Tuyên phi Đặng Thị Huệ là thâu đêm hầu hạ Chúa.

More...

Nguyễn Du tạp biên (phần VII)

By


                   III Thời loạn

          Lại nói ngày chiêu Bảy lên núi Thiên Nhận học thầy Nguyễn Thiếp thì phía sau Thăng Long đang vào một mùa thu nhà Chúa tàn úa dần bởi những cuộc tranh giành quyền lực và ăn chơi đàn điếm kéo tả thị lang Bộ hình Nguyễn Khảm và dòng họ Nguyễn Tiên Điền từng vinh hiển một thời vào bể dâu của thời cuộc.

More...

Nguyễn Du tạp biên (phần VI)

By

  
      Bấy giờ từ Thăng Long vào Nghệ Tĩnh chỉ có đi thuyền pha sông biển đi ngựa hoặc đi bộ theo các lối tắt. Nhanh nhất là đi ngựa trạm thì chỉ mất năm ngày. Đường này thường chỉ dùng cho quan lại mỗi khi có việc hoả tốc có thẻ riêng của nhà Chúa lính trạm mới lo liệu chu đáo.
..
        
   

More...

Nguyễn Du tạp biên (phần V)

By

        
             Cậu chạy băng qua Cầu Gỗ sang bờ kênh bên kia nằm lăn trên bãi cỏ mà thở. Cậu ở bên đó cho đến khi nắng tắt trên mái phố thì quay lại đường cũ đi tìm Cầm...

More...

Nguyễn Du tạp biên(phần IV)

By

  
     - Ông Nhậm từ lâu vẫn được các quan tôn làm mưu sĩ. Tôi con nhà võ ý tứ không sâu sắc nói có gì thì xin bỏ quá. Đặng Mậu Lân  làm điều càn rỡ để  yên sao? Xưa nay  Thăng Long này chưa có viên quan nào lại dám ra đường gặp gái đẹp là bắt treo màn quây vải để hắn hiếp con người ta. Ai chống nó giết. Ai kiện nó cắt lưỡi. Việc này tiến sĩ cũng giương mắt nhìn ư ?

More...

Nguyễn Du tạp biên ( phần II)

By

         5
      Đoàn quân của Tả tướng Nguyễn Nghiễm đến chân đèo Hải Vân vào buối chiều. Giáng đỏ cháy một vùng  nóc núi phía tây. Càng đi núi càng sừng sững trước mặt. Chân núi cắm xuống biển sóng cuồn cuộn. Đỉnh núi chạm tận  mây. Quang cảnh thật là hùng vĩ và đầy thách thức.

More...

Nguyễn Du tạp biên (phần III)

By

    
                  II. Tuổi thơ mồ côi


                 Bà quả phụ Trần ThịThấn ngay trong đêm về kinh đô đã phải lánh nạn kiêu binh chạy sang nhà Nguyễn Khản   phải mấy hôm sau tạm yên mới lại quay về nhà....

More...

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'3535','uvrrvhorcqgm2knsem23n8j1l7','0','Guest','0','54.92.164.184','2018-09-18 22:16:26','/ac6992/chung/page-2.html')