Gửi sông Hồng

 


          Thơ tặng của Hoàng Quý

            Gửi sông Hồng

                        Tôi đi về nơi xa lắm

                        Vẫn nghe sông thở trong tôi

                        Ơi Sông Hồng! Sông Hồng!

                        Con sông lưu hồn hoang tôi

                        Hằng đêm mắt thắp đợi người

                        Hằng đêm âm thầm sóng đỏ

                        Chờ tôi...

                        Đợi tôi ...

                        Đêm nay đầy trăng hai bờ

                        Trăng soi dòng xưa lối cũ

                        Thơm trăng sông đón tôi về

                        Sau ngày cách xa!

                        Tôi xin dòng sông chung tình

                        Cho tôi hòa trăng tắm mát

                        Mai đây tôi cách xa người

                        Sông lưu hồn xanh tôi!

                                                        Hà nội cuối năm 2007

                                     

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'3535','1m4nu6mo2ke50ncugf5bj0vsr7','0','Guest','0','54.92.164.184','2018-09-18 22:16:22','/a95579/gui-song-hong.html')