Ghi ở biển

 


           Thơ tặng của Hoàng Quý

           Ghi ở biển

                        Không có em kề bên

                        Bờ cát dài luyễnh loãng

                        Nón trời ai bỏ quên

Cuối trùng thăm thẳm tím

Em ạ đã mấy chiều

Anh ngồi canh giấc gió

Cuống quýt những mặt người

Xoè tay mà thấy lạ

Cát có buồn của cát

Sóng có buồn của trời

Kiễng mắt nhìn qua biển

Chỉ chiều hun hút trôi ...

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'3535','j8tnkq2e0dbivk5f9ohkttkjd5','0','Guest','0','54.92.164.184','2018-09-18 22:37:43','/a95578/ghi-o-bien.html')